ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ

click ประกาศแนวปฏิบัติและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

click รายชื่อ ม.1

click รายชื่อ ม.4

 

click รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564