ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา