ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับเติมเงินศูนย์อาหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดในเอกสารที่แนบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานเติมเงิน