ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร ซุ้ม B (ด้านอาคาร 4) ผลปรากฎดังนี้

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (1)