ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

คลิก อ่านประกาศผล ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

คลิก อ่านประกาศผล ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

คลิก อ่านประกาศผล ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

คลิก อ่านประกาศผล ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

โดยให้นักเรียน ม.1 มารายงานตัวในวันที่ 29 มีนาคม 2566

และ นักเรียน ม.4 มารายงานตัวในวันที่ 30 มีนาคม 2566