ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

คลิกเพื่อดูผลการคัดเลือก >> ที่นี่