ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียน  ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด ดังแนบ

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียด ดังแนบ