ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

card_logo1

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559 
ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศิลป์-คำนวณ

ศิลป์-ภาษา

สำรอง

นักเรียนรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.