ประกาศกำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ วันที่ 4-21 ตุลาคม 2558โอลิมปิกวิชาการ ปี 2558
ตารางกิจกรรม กำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม ค่ายโอลิมปิก 2558