นายเกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เยี่ยม รร.สุราษฎร์ธานี

IMG_3300เมื่อวันที่  24 มกราคม  2556  นายเกษม  สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ) ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สพม.11) โดยมี นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

IMG_3316IMG_3313IMG_3304IMG_3307IMG_3295IMG_3302