นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้

ประจำปี 2558 ประเภทการประชันการตีกลอง

U1