ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

Untit56566666led

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี