งานวันครูสุราษฎร์ธานี ๒๕๖๒

งานวันครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2019121001471067&type=1&l=aa95db6a7c

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2019121001471067&type=1&l=aa95db6a7c