ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1

วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ เข้ารับการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ

คลิกดูรายละเอียด >>> ตารางกิจกรรม-กำหนดการ-สิ่งที่ต้องเตรียม-ค่ายสอวน-2560