ค่ายดาราศาสตร์


โครงการอบรม ค่ายดาราศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (พสวท.สมทบ) โดยคุณเจษฎษ กีรติภารัตน์ นักวิชาการสารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรม ค่ายดาราศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (พสวท.สมทบ)…

โพสต์โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019