ข่าวดี “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คือ นายศราวิน ใจสมุทร และเด็กหญิงกานติมน ขวัญช่วย นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท

ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ”เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9″ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ปห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีIMG_0733 IMG_0470 IMG_0471 IMG_0697 IMG_0713 IMG_0715