No Image

รายงานข้อเท็จจริงประเด็นการกล่าวหาผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ธันวาคม 23, 2013 webadmin 0

ตามที่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งได้พยายามนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางสื่อออนไลน์ ,บัตรสนเท่ห์ ส่งผลด้านลบต่อภาพพจน์โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับ 100 ปี ทางฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนจึงข้อรายงานข้อเท็จจริง ตามเอกสารต่อไปนี้ คลิกเพื่ออ่านรายงานข้อเท็จจริง

No Image

ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

ธันวาคม 23, 2013 webadmin 0

ตามหนังสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 04241.40/1188 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงาน ตามที่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งได้พยายามนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางสื่ [อ่านต่อ]

No Image

ข่าวดี “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9”

ธันวาคม 23, 2013 science 0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คือ นายศราวิน ใจสมุทร และเด็กหญิงกานติมน ขวัญช่วย นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่ [อ่านต่อ]

No Image

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

ธันวาคม 9, 2013 naiyana 0

  สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 – 22 เดือน พฤศจิกายน พ [อ่านต่อ]