ขอแสดงความยินดีกับ นายการันตี ชัยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 รูปแบบ D-Thailand Season 3 รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท จากชมรมพุทธศาสตร์สากล