ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

card_logo1-8

สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศ เชิญประชุม

คลิกดูรายละเอียด >>> ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี