ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

ขอยกเลิกกิจกรรม “ส่องดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

เนื่องด้วยฝนตกหนักที่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำให้ท้องฟ้าปิด

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงขออภัยมา ณ ที่นี้