กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559

โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน

ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจจุบัน

รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้

Untitle595253d

ในวัน พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี