กิจกรรมวันเข้าพรรษา

IMG_1272_resizeโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่ชาวพุทธได้มีการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในกิจกรรมมีการหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพุธ ที่29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง

 

 

 

 

IMG_1251_resize IMG_1253_resize IMG_1254_resize IMG_1257_resize IMG_1264_resize IMG_1270_resize IMG_1272_resize IMG_1276_resize IMG_1277_resize IMG_1279_resize IMG_1281_resize IMG_1285_resize IMG_1288_resize IMG_1295_resize IMG_1297_resize IMG_1301_resize IMG_1302_resize IMG_1303_resize