กิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามแนบดังนี้ >>download>>แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินทุนการศึกษา กิจกรรมวันธารน้ำใจ ปีการศึกษา 2563