กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง

Untit4555led

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2559)
กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559
ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี