กิจกรรมการอบรม ’เตรียมความครู…สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

 

ผู้เข้าอบรมสามารถ >>download<< เกียรติบัตรกิจกรรมการอบรม’เตรียมความครู…สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับผู้บริหารหรือตัวแทนครู จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 43 โรงเรียน และครู บุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถชมบันทึกการไลน์สดย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  >>คลิกชม<<
(งานพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)