กำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.

card_logo9999999ตารางกำหนดการและการเตรียมตัวสำหรับการเข้าค่ายโอลิมปิกฟิสิกส์ สอวน.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

โดยมีพิธีเปิดค่าย วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. (แต่งกายด้วยชุดนักเรียน)