กำหนดการ”ส่งเอกสารการมอบตัว” และ “รับอุปกรณ์การเรียน” นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4

กำหนดการ”ส่งเอกสารการมอบตัว” และ “รับอุปกรณ์การเรียน”

โดย วันที่ 2 มิ.ย. 2564 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       วันที่ 4 มิ.ย. 2564 : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียน 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน เดินทางมาตามกำหนดการ 

**หมายเหตุ**                                                                                                                                                    โรงเรียนจะประกาศห้องเรียนของนักเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้                                                                      สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เตรียมเอกสารการมอบตัว ขอความกรุณาเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการมอบตัวสามารถสแกนตาม QR-CODE รูปด้านล่าง หรือเข้าลิงค์ต่อไปนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1dCYWWN2Pd4c7Tu-_6FfcAPEq2lIt4esp?fbclid=IwAR0Sw-QQm2PhyhtIcRA_Oez4zyK1Sbc2MNTGc6QwpW1HDhsM0ua1nhGeoL