ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

มีนาคม 17, 2013 webadmin 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจําประการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบท้ายป [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

มีนาคม 14, 2013 webadmin 0

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – [อ่านต่อ]

ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

มีนาคม 2, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 2เมษายน 2556 (วันรับประกาศฯ) พร้อมเงินค่าสมาชิกคนละ 100 บาท

No Image

ประชาสัมพันธ์อบรม GSP

กุมภาพันธ์ 21, 2013 ictcenter 0

ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadขึ้น ระหว่างวันที่ 22- [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

กุมภาพันธ์ 5, 2013 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยโครงการพิเศษเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ  อ่านประกาศ