No Image

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค

กันยายน 10, 2013 yingpu 0

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค เมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี เ [อ่านต่อ]

No Image

หัวข้อสุนทรพจน์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

สิงหาคม 29, 2013 yingpu 0

ในวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์การประกวดแข่งขันการกล่าว สุนทรพจน์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา    ซึ่งมีหัวข้อสุนทรพจน์ในการประกวดดังนี้ หัวข้อสุนทรพจ [อ่านต่อ]

No Image

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานศาลสร้างแรงจูงใจ

สิงหาคม 13, 2013 yingpu 0

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโครงการศิลป์ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงในการเรียน    

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมุงกุฎระดับประเทศ

สิงหาคม 13, 2013 yingpu 0

เมื่อวันที่  28  ก.ค.  2556  นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียนชิงทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ระดับมัธยมศึกษ [อ่านต่อ]

No Image

ร่วมบันทึกเทปการแสดงประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี

สิงหาคม 9, 2013 yingpu 0

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  ถึง  2  สิงหาคม  2556  นักเรียนโรงเรียนสุรารษฎร์ธานีได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ”ประสานเสียงเด็กไทย  ปลุกใจสามัคคี  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  โดยมีนายอภินันท์  จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการอบรม [อ่านต่อ]