No Image

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

กรกฎาคม 12, 2013 thurakarn 0

    ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอเชิญกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมพิธีการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมระลึกถึงและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจ [อ่านต่อ]