No Image

โครงการค่ายศิลป์สัมพันธุ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กรกฎาคม 31, 2013 Foreign Language Department 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการค่ายศิลป์สัมพันธ์ (ศิลปศาสตร์) ในวันที่ 19 – 20 กรกฏาคม 2556 ณ Sunrise Beach Resort อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช