ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

พฤษภาคม 2, 2022 hr 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์clickอ่านประกาศ ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ clickอ่านประกาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสา [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พฤษภาคม 2, 2022 ictcenter 0

1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต  ม.ต้น และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MSET คลิกที่นี้ 2) เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั [อ่านต่อ]