ประกาศรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กุมภาพันธ์ 18, 2021 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านประกาศการรับนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ คลิกอ่านประกาศการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป  

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564

กุมภาพันธ์ 18, 2021 A.Tharit 0

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564 สามารถติดตามผลการทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ ผลสอบรายบุคคล ผลการสอบจำแนกรายโรงเรียน  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500  คะแนนวิชาภาษาไทย อันดับ 1-500 คะ [อ่านต่อ]