ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

พฤศจิกายน 15, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ รับสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

พฤศจิกายน 15, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ รับสมัครนักการ ภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 11, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายละเอียดอ่านในเอกสารที่แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พฤศจิกายน 1, 2019 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาตร์ทั่วไป จำนวน  2  อัตราและ สาขาวิชาฟิกสิกส์ จำนวน  1  อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน  2562 รายละเอียดอ่านในเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ทั่วไ [อ่านต่อ]