รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์ 26, 2019 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประเภท จำนวนรับ 23-ก.พ.-62 24 [อ่านต่อ]