No Image

ร่วมกด ถูกใจ ในหน้า fan page ของงานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 9, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว ขอเชิญคณะครูอาจารย์ นักเรียน/ผู้ปกครอง และ ผู้สนใจทุกท่าน ร่วม กด ถูกใจ ในหน้า fan page ของ “งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากงานแนะแนว คลิกลิ้ง

No Image

โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

กรกฎาคม 1, 2013 ictcenter 0

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย คลังภาพถ่าย