No Image

ประกาศ การจองอุปกรณ์การเรียน

เมษายน 5, 2013 0

   ประกาศ การจองอุปกรณ์การเรียน 1. ชุดนักเรียน จองวันที่ 6,7 เมษายน 2556 2. ชุดพละศึกษา จองวันที่ 6 , 7 เมษายน 2556 และ 8 , 9 , 14 , 15 พฤษภาคม 2556 3. สมุด ซื้อวันที่ 8 , 9 , 14 , 15 พฤษภาคม 2556 4. เป้ , กระเป๋าหิ้ว ซื้อวันที่ 14 , 15 พฤาภาคม 2556 [อ่านต่อ]

No Image

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2013 วิชาการ 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ มีประกาศ เรื่อง การยื่นความประสงค์รับนักเรียน ม.3 เดิม ที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไว้แล้ว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 มีผู้ยื่นความประสงค์ต่อเนื่อง จำ [อ่านต่อ]