No Image

ประกาศการเรียนเตรียมความพร้อมของโครงการ EP

มีนาคม 29, 2013 epsurat 0

การเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นม.1 – ม.3 จะเริ่มเรียนในวันที่ 2 – 3 , 8 – 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 (วรรณทัศน์) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1/ชั้นม.4 ปีการศึกษา2556

มีนาคม 26, 2013 webadmin 0

ชั้น ม.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบแข่งขันได้ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.4 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โร [อ่านต่อ]

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ

มีนาคม 17, 2013 webadmin 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ  ประจําประการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบท้ายป [อ่านต่อ]

ประกาศรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปี 2556

มีนาคม 14, 2013 webadmin 0

   ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 14 – [อ่านต่อ]

นักเรียน ศิษย์เก่า และชาวชุมชนรอบๆ ใช้บริการสนามฟุตซอลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 12, 2013 ictcenter 0

นักเรียน  ศิษย์เก่า  และชาวชุมชนรอบๆโรงเรียน ใช้บริการสนามฟุตบอลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสุราษฎร์ธานี          

ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

มีนาคม 2, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 2เมษายน 2556 (วันรับประกาศฯ) พร้อมเงินค่าสมาชิกคนละ 100 บาท