โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีสดุดีวีรกรรมครูลำยอง

รูปภาพ : คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี