โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

01ในวันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น ณ ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งในวันงาน ได้รับเกียรติ์จาก รองผู้อำนวยการชาญณรงค์ ผดุงชอบ มาเป็นประธานในการเปิดงานอีกทั้งภายในงานยังมีการตั้งบูทผลงานนักเรียนจากกิจกรรมชุมชนต่างๆอีกด้วย

06 08 03 02 07 12 11 10 14 16 20 21