โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย สารมาศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย สารมาศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบระดับประเทศ ประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตรชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565