โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมประกวดการจัดสวนถาดงาน “ตาปี อาร์ตแอนด์คราฟ ครั้งที่ 1” โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ผลการเข้าร่วมประกวดการจัดสวนถาดงาน “ตาปี อาร์ตแอนด์คราฟ ครั้งที่ 1” โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผลปรากฎว่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าแข่งขัน นายธนกร นพรัตน์ และ น.ส.ปภาวดี เพชรมีศรี ชั้น ม.3/7 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เข้าแข่งขัน น.ส.ธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ญ และ น.ส.ปุณยนุช ช่างทอง ชั้น ม.5/11 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท