โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (MSET)

ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี  นักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (MSET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
👉 นายวรัชนน เจริญวงศ์
👉 นายอัครพล ตันติวิกรม
🏅ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบโครงงานด้านเทคโนโลยีและร่วมทีมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี แข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
🥈ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการพัฒนาเยาวชนโค้ดดิ้ง ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ (CODING NEXTGEN Secondary 11 Robotic Contest )
จัดโดยมูลนิธิโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (สวช.)