โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัยนา คมสัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) หมายกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต