โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา และนางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง