โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต และครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่ศูนย์เด็ก ตำบลอุทันสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู