โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เครือข่ายการศึกษาตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนตังหวัดคุณธรรม ปี 565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี