โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับครูสรัญญา สุริยะวรรณ์ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์