โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี ผู้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนันสนุนระบบไฟฟ้าประจำลานกีฬาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบๆโรงเรียนpic1