โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดพุ่มผ้าป่า ประเภทสถาบัน (สวยงาม) งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณทุกภาคส่วนในความร่วมมือร่วมใจนำมาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้